רון גור

RGT

טכנולוגיות ניהול מתקדמות בע"מ

Sarah Yarkoni

CEO, Semantica Language Services Ltd.

שרון טל

Head of Clinical Trials Unit

Global Trials Operations (GTO)

מוטי שאול

בית חוגלה בע"מ