top of page

טרמינולוגיה באנטומיה בערבית: העקב - האם כַּעבּ كَعب או עַקְבּ عَقب?

ערבית שפה עשירה מאוד, ואחד הסממנים הנפוצים לכך הוא קיום מספר מונחים בעלי משמעות זהה. ברוב המקרים השימוש במונחים הללו נעשה לסירוגין וקשה לקבוע באיזה הקשר נבחר בכל אחד מהם. אולם במקרים מסוימים, אחד השימושים שגוי והוא השתרש עם הזמן. דוגמה מצוינת לכך היא המילה 'עקב'.

הנה דוגמה מצוינת מהאתר webteb.com. אתר זה הוא מבין האתרים המובילים בערבית בנושא רפואה ובמאמר שאליו מוביל הקישור מדובר על מה שמוכר בשפה העממית כ"דורבן" בעקב כף הרגל.


המילה 'עקב' מתורגמת במאמר לכַּעבּ كَعب. מילה זו השתרשה במשמעות זו בערבית המודרנית ואף משמשת לתיאור עקב הנעל. כך למשל בפרסומים על נעלי עקב גבוהות, נמצא את הצירוף כַּעבּ עַאלִ كَعب عَالٍ (מילולית: עקב גבוה).

אך מה משמעות המילה כַּעבּ كَعب בערבית הקלאסית?

כמו תמיד, למילה אחת בערבית יש מספר משמעויות תלויות הקשר. בהקשר האנטומי, המילה כַּעבּ كَعب מתארת את העצם הבולטת בנקודת המפגש של הרגל וכף הרגל, כלומר היא למעשה הפטישון (העצם הבולטת משני צדי הקרסול - Malleolus).

למילה כַּעבּ كَعب יש משמעויות נוספות, כמובן. למשל כַּעבּ אל-שִיכּ كَعب الشِيك הוא ספח הצ'ק, כלומר החלק שנותר בפנקס הצ'קים ועליו אנו כותבים את פרטי הצ'ק (עושר לשוני, כבר אמרתי?).


אז איך נגיד 'עקב' בערבית? התשובה הטובה ביותר היא בקוראן:

בסורת (פרק) 'בית עמרם' آل عمران באיה (פסוק) 144 כתוב:

"ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله..."

"וַמַן יַנְקַלִבּ עַלַא עַקִבַּיהִ פַלַן יֻצִ'רֻ אללה..."

"כל המתהפך על עקביו (חוזר בו), לא יזיק לאללה..."

אם כן, המילה 'עקב' היא עַקְבּ عَقب.

ורק לסיום, אחד המילונים האלמותיים של לומדי ערבית, המילון המקיף של אברהם שרוני, זיהה את כפל המשמעות של המילה כַּעבּ كَعب ופשוט הציג את שני הפירושים:78 views0 comments

Commentaires


bottom of page